Language: En | Th

โปรแกรม CRM

EnglishEnglish

 

        การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) หรือ ซีอาร์เอ็ม (CRM) เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้ข้อมูลลูกค้ารายตัวในโปรแกรม CRM ซึ่งมีข้อมูลปฎิสัมพันธ์และธุรกรรมต่างๆที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้ารายนั้นๆ

 

Sugar 7

          "ซีอาร์เอ็มที่ดีเยี่ยม ทำให้ทีมงานสามารถให้บริการลูกค้าได้ทันใจ ทันสถานการณ์ และครบถ้วนสมบูรณ์  โดยทีมงานจะต้องใช้ข้อมูลลูกค้ารายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จากการที่ทีมงานทราบข้อมูลลูกค้า  ก็จะสามารถให้ข้อเสนอที่ต้องใจลูกค้ารายนั้น  สามารถให้บริการที่ประทับใจ และสามารถสื่อสารได้ผลดีตามที่คาดหวังไว้     จึงนับได้ว่า ซีอาร์เอ็ม เป็นกลไกลหลักที่จะขับเคลื่อนผลของงานขายและงานบริการ เพิ่มกำไร และขยายฐานลูกค้าที่มีให้มากกว่าเดิม" เป็นคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร.ฟิลิป คอตเลอร์ ปรมาจารย์การตลาดระดับโลก จากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น

 

        ทีมงานขาย ทีมงานบริการ และทีมการตลาด สามารถใช้โปรแกรม CRM เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงาน สามารถใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และเพื่อประสานการทำงานให้ไหลลื่น คล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน และขับเคลื่อนการทำงานไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น

        ซิคนิฟาย เป็นบริษัทฯที่สั่งสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและให้บริการโปรแกรม CRM ผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งแก่ลูกค้าองค์กร   ซิคนิฟายก่อตั้งขึ้นในปี 2006 และภายในเวลา 3 ปี ได้เติบโตขึ้น สามารถขยายงานและรองรับความต้องการใช้งานของลูกค้า  โดยลูกค้าของเราสามารถออกใบสั่งขายเป็นจำนวนมากกว่า 100,000 ใบสั่งขายต่อเดือน ผ่านระบบ Cloud CRM Systems ของเรา

        ผลิตภัณฑ์หลักของเรา คือ ซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แอฟลิเคชั่นที่ใช้งานได้ผ่าน Web Browser ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดเพิ่มเติม   ผู้ใช้งานจะพบว่า ซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย และในขณะเดียวกัน ลดปัญหา ลดความวุ่นวาย  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานขายและงานบริการลูกค้าได้เป็นอย่างมาก  ช่วยให้ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงขึ้น ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

        ซิคนิฟายซีอาร์เอ็มรองรับการดำเนินกลยุทธ์การตลาดของผู้บริหารที่ต้องการให้พนักงานทราบข้อมูลอย่างรอบด้านในระหว่างการทำงาน  มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ และให้ความสำคัญแก่ลูกค้าโดยมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางในงานขายและในงานบริการหลักการขาย      ซิคนิฟายได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้คำปรึกษา พัฒนาและปรับแต่งระบบงาน และดูแลรักษาระบบให้มีเสถียรภาพและทันสมัยอยู่เสมอให้แก่ลูกค้าองค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ ในเขตกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

        ซิคนิฟายซีอาร์เอ็ม มีโมดูลการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อความต้องการและสถานการณ์ทางธุรกิจของคุณได้  สำหรับท่านที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์มาช่วยงานขาย งานบริการลูกค้า งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ หรือกำลังหาซอฟต์แวร์มืออาชีพมาทดแทนระบบงานที่เคยทำขึ้นเองด้วย Microsoft Excel หรือพัฒนาขึ้นเองแต่ยังมีข้อจำกัด   ซิคนิฟายยินดีให้บริการคำปรึกษา และเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับคุณ  กรุณาติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม และพิจารณาว่าทำไมเราจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของคุณ

 Contact Signify

ข้อมูลหลักของซีอาร์เอ็ม:

1. ปฎิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด  - ครั้งสุดท้ายที่ทีมงานให้ข้อมูล หรือให้บริการลูกค้า คือเมื่อไร

2. ความถี่  - ลูกค้าซื้อสินค้า หรือเข้ารับบริการจากคุณ ประเมินแล้ว บ่อยแค่ไหน

3. มูลค่า  - ลูกค้าซื้อจากคุณไปแล้ว เป็นจำนวนเงินเท่าใด

 

SugarCRM