Language: En | Th

ชูการ์ซีอาร์เอ็ม โปรเฟสชั่นแนล

EnglishEnglish

Sugar Dashboard

         SugarCRM เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์จัดการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์   ชูการ์ซีอาร์เอ็มใช้งานง่าย  ด้วยราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ เพิ่มสมรรถนะให้แก่คุณและทีมงานของคุณ ในการประสานงานและติดตามลูกค้า ปิดการขายได้เร็วขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น

องค์กรนับหมื่นรายทั่วทุกมุมโลก ผู้ใช้งานนับล้านคนทั่วทุกมุมโลก ใช้งานชูการ์ซีอาร์เอ็มทุกวัน เพื่อจัดการข้อมูลงานขาย ข้อมูลการตลาด และข้อมูลงานบริการลูกค้า

         ชูการ์ซีอาร์เอ็ม โปรเพสชั่นแนลเอ็ดดิชั่น เหมาะสำหรับ SME องค์กรขนาดใหญ่ รวมถึง หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน Not-for-Profit ก็ใช้ชูการ์ซีอาร์เอ็มได้เช่นกัน   ผู้ใช้งานสามารถใช้งานชูการ์ซีอาร์เอ็มผ่านระบบคลาวด์ หรือระบบที่ติดตั้งไว้ภายในองค์กร (On-Site) ก็จะสามารถทำได้เช่นกัน

ชูการ์ซีอาร์เอ็ม โปรเพสชั่นแนลเอ็ดดิชั่น

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

ฟังค์ชั่นพื้นฐานของระบบ

o  ติดตามงานขายกับผู้สนใจ จัดการโอกาสงานขาย และบริหารข้อมูลลูกค้ารายตัว
o  จัดทำแคมเปญการตลาด  จัดส่งอีเมล์การตลาดไปยังผู้สนใจ กลุ่มลูกค้าคาดหวัง และสมาชิก
o  รับเรื่องจากลูกค้า ติดตามงานแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
o  รายงานผู้บริหาร  รายงานสรุปข้อมูลด้วยแผนภูมิภาพ

โมบาย ซีอาร์เอ็ม

o  รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser บน Smartphone
o  แอฟลิเคชั่น Sugar Mobile บนระบบปฎิบัติการ Android
o  แอฟลิเคชั่น Sugar Mobile บนระบบปฎิบัติการ Apple IOS บน iPhone และ iPad

ซีอาร์เอมสำหรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

o  รองรับการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
o  รองรับภาษาได้ทันที 22 ภาษา

โซเชี่ยล ซีอาร์เอ็ม และการติดต่อประสานงานออนไล์

o  Activities Feed ป้อนข้อมูลความเคลื่อนไหวของลูกค้า ให้แก่ทุกคนภายในทีมโดยอัตโนมัติ
o  เชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล Cisco WebEx Meeting Center
o  เชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล Citrix Online GoToMeeting
o  เชื่อมต่อระบบโซเชี่ยลคลาวด์ Facebook, Hoovers, Jigsaw, LinkedIn, Twitter, and Zoominfo
o  เชื่อมต่อระบบอีเมล์ Gmail และระบบจัดเก็บเอกสารออน์ไลน์ Google Docs
o  เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลการเงินองค์กร InsideView
o  Plug-In เชื่อมต่อกับ Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel
o  เชื่อมต่อกับระบบ SMS Gateway ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
o  เชื่อมต่อกับระบบ ERP เช่น SAP
o  เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ และระบบคอลเซ็นเตอร์ เช่น Asterisk IP PBX, Elastix, Cisco Call Manager

คุณสมบัติขั้นสูง

o  ด้วยระบบ Sugar Report ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานได้ด้วยตนเอง
o  ระบบพยากรณ์งานขาย
o  ระบบออกใบเสนอราคา
o  แคตาล็อคข้อมูลสินค้า
o  ระบบจัดการเอกสารสัญญา

คุณสมบัติด้านการจัดการข้อมูล

o  Access Control List ควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตาม บทบาท หรือตำแหน่งงาน
o  Record-Level Secuirty ควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตาม แผนก หรือทีมได้
o  Data Import Facility นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ได้เอง  มีฟังค์ชั่นควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่นำเข้าระบบ
o  Sugar Studio สามารถปรับแต่งคุณสมบัติระบบ
o  Sugar Module Builder สามารถพัฒนาต่อยอดคุณสมบัติของระบบ
o  Sugar Workflow Automation สามารถส่งต่องาน มอบหมายงาน หรือแจ้งเตือนงาน โดยอัตโนมัติ

         การมีระบบซีอาร์เอ็มที่ดี จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าคุณ  โดยเสริมสร้างสมรรถนะและสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรของคุณ  ช่วยคุณเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและผู้สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ  และในขณะเดียวกัน ช่วยให้คุณและทีมงานของคุณทำงานคล่องตัวขึ้น ประสานงานและให้บริการได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกครั้ง ทุกที่ ทุกเวลา ที่ติดต่อพบปะ หรือให้บริการลูกค้าและผู้สนใจ

        ซิคนิฟายได้วิจัยกลยุทธ์ทางธุรกิจการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Strategy) และได้ออกแบบ พัฒนา และให้บริการโซลูชั่นระบบซีอาร์เอ็มประสิทธิภาพสูง ขีดความสามารถสูง ให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม   เราได้พัฒนาวิธีการดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ (Success Methodology) และพัฒนาคุณสมบัติระบบซอฟต์แวร์ขั้นสูงบนเอ็ดดิชั่นต่างๆได้แก่ Sugar Open Core, Sugar Professional Edition, และ Sugar Enterprise Edition  โดยเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

        ชูการ์ซีอาร์เอ็ม สามารถทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows และ Linux ทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลได้แก่ MySQL, Microsoft SQL Server (Sugar Enterprise Edition สามารถทำงานร่วมกับ Oracle และ IBM DB2)     ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่าน Web Browser ต่างๆได้แก่ Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari ตลอดจนมีเวอร์ชั่น Sugar Mobile สำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน

        บริษัทฯที่ใช้ระบบ SugarCRM สามารถเห็นผลลัพท์ได้เร็ว ด้วยมีเครื่องมือช่วยพนักงานทำงานให้บริการลูกค้าที่ดี  บริษัทฯที่มีระบบซีอาร์เอ็มที่แข็งแกร่ง ยังหมายถึง ความง่ายและสมรรถนะที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องที่มีความสำคัญได้แก่ การตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า การส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าเป็นต้น

        ซิคนิฟาย และชูการ์ซีอาร์เอ็ม สามารถช่วยคุณสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรของคุณ  พัฒนาระบบการจัดการธุรกิจของคุณให้รุดหน้า ทันสมัย และเป็นผู้นำในตลาดของคุณ

 

โบรว์ชัวร์ Sugar Professional (PDF File)
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง Sugar Editions: Sugar Professional และ Sugar Enterprise
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็มชั้นนำ รวมถึง salesforce.com และ Microsoft Dynamics CRM

SugarCRM 2011 MVP Signify

ซิคนิฟายเป็นพันธมิตรกับ SugarCRM มาตั้งแต่ปี 2007

ได้รับรางวัล 2011's Most Valued Partner (MVP) ที่งาน SugarCon 2011

ได้รับรางวัล 2010's Top Performer Award ที่งาน SugarCon 2010

เหตุผลหลักๆที่องค์กรนำโปรแกรม CRM มาใช้งาน:

1.  เสริมสร้างสมรรถนะให้กับทีมขายในการติดต่อ ประสานงาน และปิดงานขาย (75%)
2.  มีระบบรายงานผลแบบ Interactive ที่ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจทันท่วงที (45%)
3.  ลดอุปสรรคความซ้ำซ้อน ความล่าช้า ลดระยะเวลาที่ใช้การปิดงานขาย (35%)
4.  ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้เร็วขึ้น (30%)

**แหล่งข้อมูล: Aberdeen Research

ตัวชี้วัดทางธุรกิจที่ผู้บริหารดูได้จากโปรแกรม CRM:

1.  มูลค่างานที่ได้จากลูกค้า Customer Lifetime Value (50%)
2.  สัดส่วนการนำเสนองาน ต่อการปิดงานได้ Bid-to-Win Ratio (40%)
3.  การเปรียบเทียบงานขาย และเป้าหมายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (30%)
4.  ความแม่นยำในงานพยากรณ์งานขาย (25%)

**แหล่งข้อมูล: Aberdeen Research

ประโยชน์ที่ได้จากการนำ Web and Mobile CRM Application มาใช้งาน:

1.  ทีมงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า (80%)
2.  เก็บข้อมูลได้สะดวกขึ้นขณะเดินทาง เช่น ออกตลาด เยี่ยมลูกค้า (70%)
3.  ประสานงาน ส่งต่องานจากขณะทำงานนอกสำนักงาน ไปยังทีมงานในสำนักงานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น (40%)

**แหล่งข้อมูล: Aberdeen Research

ฟังค์ชั่นใหม่ๆใน SugarCRM เวอร์ชั่น 7!

1.  เทคโนโลยีแสดงกราฟรายงาน แบบอินเตอร์แอคทีฟ ด้วยเทคโนโลยี HTML5
2.  ฟังค์ชั่นการพยากรณ์งานขายที่ละเอียดขึ้น แม่นยำมากขึ้น
3.  ฟังค์ชั่น "i" in CRM ผู้ใช้งานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และสรุปผลงาน ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น
4.  การใช้งานผ่านสมาทร์โฟน ระบบปฎิบัติการ IOS และ Android...

 

Sugar 7 Performance Matrics

 

Sugar 7 Forecast

 

Sugar 7 New List View

 

Sugar 7 Tablet

 

Sugar Mobile