Language: En | Th

ชูการ์ซีอาร์เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรซ์

EnglishEnglish

Sugar Enterprise Signify

         SugarCRM Enterprise Edition เป็นเอ็ดดิชั่นพรีเมียร์ของ SugarCRM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็มชั้นนำของโลก  ชูการ์เอ็นเตอร์ไพรส์รองรับการใช้งานสำหรับทีมขายที่ต้องการความคล่องตัวสูงด้วย Offline Capability  ข้อมูลมีจำนวนมาก หรือมีกระบวนการทำงานที่ละเอียดและซับซ้อน รองรับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่

         เช่นเดียวกับชูการ์โปรเพสชั่นแนล  ชูการ์เอ็นเตอร์ไพรส์ใช้งานง่าย  เพิ่มสมรรถนะให้กับคุณและทีมงานของคุณในการประสานงานและติดตามลูกค้า ปิดการขายได้เร็วขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากขึ้น

ชูการ์ซีอาร์เอ็ม เอ็นเตอร์ไพรส์เอ็ดดิชั่น

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์

ฟังค์ชั่นพื้นฐานของระบบ

o  ติดตามงานขายกับผู้สนใจ จัดการโอกาสงานขาย และบริหารข้อมูลลูกค้ารายตัว
o  จัดทำแคมเปญการตลาด  จัดการส่งอีเมล์การตลาด
o  รับเรื่องจากลูกค้า ติดตามงานแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
o  รายงานผู้บริหาร  รายงานสรุปข้อมูลด้วยแผนภูมิภาพ

โมบาย ซีอาร์เอ็ม

o  แอฟลิเคชั่น Sugar Mobile Plus ใช้งานแบบ Offline บนระบบปฎิบัติการ Blackberry
o  แอฟลิเคชั่น Sugar Mobile Plus ใช้งานแบบ Offline บนระบบปฎิบัติการ Android
o  แอฟลิเคชั่น Sugar Mobile Plus ใช้งานแบบ Offline บนระบบปฎิบัติการ IOS บน iPhone และ iPad

ซีอาร์เอมสำหรับทุกผู้ใช้งาน

o  รองรับการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ
o  รองรับภาษาได้ทันที 22 ภาษา

คุณสมบัติสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

o  Customer Self-Service Portal ระบบรับเรื่องจากลูกค้า ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาและตรวจสอบความคืบหน้าได้โดยตรงที่หน้าเวปไซด์ของคุณ
o  Advanced Reports ระบบจัดทำรายงานผู้บริหารขั้นสูง
o  เชื่อมโยงฐานข้อมูลหลายฐานเข้าด้วยกันได้ในลักษณะ Offline
o  รองรับระบบฐานข้อมูล MySQL, SQL Server, Oracle 10g and 11g, IBM DB2

โซเชี่ยล ซีอาร์เอ็ม และการติดต่อประสานงานออนไล์

o  Activities Feed ป้อนข้อมูลความเคลื่อนไหวของลูกค้าให้แก่ทุกคนภายในทีมโดยอัตโนมัติ
o  เชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล Cisco WebEx Meeting Center
o  เชื่อมต่อระบบประชุมทางไกล Citrix Online GoToMeeting
o  เชื่อมต่อระบบโซเชี่ยลคลาวด์ Facebook, Hoovers, Jigsaw, LinkedIn, Twitter, and Zoominfo
o  เชื่อมต่อระบบอีเมล์ Gmail และระบบจัดเก็บเอกสารออน์ไลน์ Google Docs integration
o  เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลการเงินองค์กร InsideView
o  Plug-In เชื่อมต่อกับระบบสื่อสาร IBM LotusLive
o  Plug-In เชื่อมต่อกับ Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel
o  เชื่อมต่อกับระบบ SMS Gateway ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
o  เชื่อมต่อกับระบบ ERP เช่น SAP
o  เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ และระบบคอลเซ็นเตอร์ เช่น Asterisk IP PBX, Elastix, Cisco Call Manager

คุณสมบัติขั้นสูง

o  สามารถสร้างรายงานได้เอง
o  ระบบจัดการพยากรณ์ยอดขาย
o  ระบบออกใบเสนอราคา
o  แคตาล็อคข้อมูลสินค้า
o  ระบบจัดการเอกสารสัญญา

คุณสมบัติด้านการจัดการข้อมูล

o  Access Control List ควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตาม บทบาท หรือตำแหน่งงาน
o  Record-Level Secuirty ควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตาม แผนก หรือทีมได้
o  Data Import Facility นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ได้เอง  มีฟังค์ชั่นควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่นำเข้าระบบ
o  Sugar Studio สามารถปรับแต่งคุณสมบัติระบบ
o  Sugar Module Builder สามารถพัฒนาต่อยอดคุณสมบัติของระบบ
o  Sugar Workflow Automation สามารถส่งต่องาน มอบหมายงาน หรือแจ้งเตือนงาน โดยอัตโนมัติ

 

โบรว์ชัวร์ Sugar Professional (PDF File)
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง Sugar Editions: Sugar Professional และ Sugar Enterprise
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็มชั้นนำ รวมถึง salesforce.com และ Microsoft Dynamics CRM

ซิคนิฟายเป็นพันธมิตรกับ SugarCRM มาตั้งแต่ปี 2007

ได้รับรางวัล 2011's Most Valued Partner (MVP) ที่งาน SugarCon 2011

ได้รับรางวัล 2010's Top Performer Award ที่งาน SugarCon 2010

เหตุผลหลักๆที่องค์กรนำโปรแกรม CRM มาใช้งาน:

1.  เสริมสร้างสมรรถนะให้กับทีมขายในการติดต่อ ประสานงาน และปิดงานขาย (75%)
2.  มีระบบรายงานผลแบบ Interactive ที่ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลได้ง่าย สามารถใช้ข้อมูลเพื่อรองรับการตัดสินใจทันท่วงที (45%)
3.  ลดอุปสรรคความซ้ำซ้อน ความล่าช้า ลดระยะเวลาที่ใช้การปิดงานขาย (35%)
4.  ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้เร็วขึ้น (30%)

**แหล่งข้อมูล: Aberdeen Research

ตัวชี้วัดทางธุรกิจที่ผู้บริหารดูได้จากโปรแกรม CRM:

1.  มูลค่างานที่ได้จากลูกค้า Customer Lifetime Value (50%)
2.  สัดส่วนการนำเสนองาน ต่อการปิดงานได้ Bid-to-Win Ratio (40%)
3.  การเปรียบเทียบงานขาย และเป้าหมายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ (30%)
4.  ความแม่นยำในงานพยากรณ์งานขาย (25%)

**แหล่งข้อมูล: Aberdeen Research

ประโยชน์ที่ได้จากการนำ Web and Mobile CRM Application มาใช้งาน:

1.  ทีมงานเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า (80%)
2.  เก็บข้อมูลได้สะดวกขึ้นขณะเดินทาง เช่น ออกตลาด เยี่ยมลูกค้า (70%)
3.  ประสานงาน ส่งต่องานจากขณะทำงานนอกสำนักงาน ไปยังทีมงานในสำนักงานได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น (40%)

**แหล่งข้อมูล: Aberdeen Research