Language: En | Th

โปรแกรมบริหารงานขายลูกค้าองค์กร

EnglishEnglish

หากบริษัทของคุณขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐ (B2B) คุณน่าจะเจอปัญหาว่า

ใช้เวลานานในการขาย (long sales cycle) ก่อนที่จะปิดการขายใดๆ ทีมงานจะต้องพบลูกค้า ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และเจรจาต่อรองจนเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย
การขาย ค่อนข้างซับซ้อน เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อหลายฝ่าย หลายแผนก ที่มีส่วนในการตัดสินใจ ซึ่งทีมงานของคุณจะต้องบริหารภาพรวมของความสัมพันธ์ให้ดี ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
ผลิตภัณฑ์ที่ขายมีมูลค่าสูง มีคุณสมบัติ เงื่อนไข แง่มุมต่างๆที่ลูกค้าจะพิจารณา เปรียบเทียบ และต่อรอง ลูกค้ามักจะขอใบเสนอราคาจากผู้ขายมาหลายๆรายเพื่อเปรียบเทียบข้อเสนอ

 

เพื่อที่จะบริหารงานขายลูกค้าองค์กร ผู้จัดการขายมักจะต้องหาวิธีทำงาน และโซลูชั่นตัวช่วยทำงาน ดังนี้

1. กำหนดขั้นตอนงานขาย ขั้นตอนจะช่วยให้ทีมงานดำเนินการได้ทีละขั้น รอบคอบ ไม่พลาด ไปสู่เป้าหมาย จนสามารถปิดการขายได้สำเร็จ แม้ว่าการขายจะกินระยะเวลานาน (long sales cycle).
2. ออกแบบโครงสร้างราคา หาวิธีจัดกลุ่มสินค้าและบริการตามกลุ่มลูกค้าที่มี หาวิธีที่จะนำเสนอได้ดีกว่าคู่แข่ง (Differentiation) เมื่อใบเสนอราคาถูกนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่ง) และหาวิธีทำงานกับลูกค้า ให้ได้มาซึ่งรายได้ที่สอดคล้องกับที่เงื่อนเวลาต้องการ
3. พัฒนาความสัมพันธ์กับช่องทาง (Channels) เช่น ตัวแทนขาย ยี่ปั้ว พันธมิตรธุรกิจ ตลอดจนกับลูกค้ารายสำคัญ (Key Accounts)
4. บริหารทีมงาน ในการจัดลำดับความสำคัญของงานขายที่เข้ามา ให้คำแนะนำ ข้อคิด ให้คำปรึกษา และสนับสนุนทีมงานให้ขายและให้ขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มอนิเตอร์การติดตามงานของทีมงาน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทีมงานจะสามารถได้รับการยอมรับจากลูกค้า มีสรรมถนะในการทำงาน ขายงานให้กับลูกค้าได้ และมีผลงานได้ตามเป้าหมาย

หากท่านสนใจทราบว่าโซลูชั่นนี้จะช่วยงานขาย B2B ของท่านได้อย่างไร สามารถติดต่อเราได้ที่นี่