Language: En | Th

อุปกรณ์ระบบพีโอเอส

Buy Now

วันนี้ ลูกค้าสามารถซื้อซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ฮารด์แวร์ได้ที่ ซิคนิฟายออนไลน์สโตร์ กดที่นี่

 

EnglishEnglish

           ระบบพีโอเอสที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วย  ซอฟต์แวร์ POS ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการ และฮาร์ดแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานร่วมกัน  ทีมงานซิคนิฟายได้ทดสอบการทำงานของ SignifyPOS กับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ดังต่อไปนี้  โดยคุณสามารถเลือกใช้งานทั้งหมด หรือบางส่วน ตามความต้องการในธุรกิจของคุณ

ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอแบบสัมผัส

         ผู้ผลิต: Posiflex, Poslab

           ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมหน้าจอแบบสัมผัส ช่วยให้รับออร์เดอร์ลูกค้าเร็วทันใจ  ทำงานเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการ เหมาะกับร้านค้าที่มีลูกค้ารอรับบริการมาก   ระบบหน้าจอแบบสัมผัสถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ  ทนทานต่อการใช้งาน   ทำงานความสะอาดง่าย   ระบบระบายความร้อนเป็นแบบไม่ใช้พัดลม (Fan Free) ทำงานได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้น มีความเค็ม เช่น ร้านอาหาร บาร์ สปา คลังเก็บสินค้า ฯลฯ

ลิ้นชักไฟฟ้า

        ผู้ผลิต: Posiflex

          ลิ้นชักไฟฟ้า ช่วยควบคุมการเปิด ปิดลิ้นชัก ให้เป็นระบบ  โดย SignifyPOS จะเปิดลิ้นชักให้อัตโนมัติหลังจากพิมพ์ใบเสร็จรับเงินลูกค้า  พนักงานแคชเชียร์สามารถรับเงิน และทอนเงินให้แก่ลูกค้า   หรือเมื่อพนักงานแคชเชียร์กดบันทึกเบิกเงินเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในร้าน  ระบบพีโอเอสก็จะเปิดลิ้นชักให้อัตโนมัติเช่นกัน

เครื่องพิมพ์แบบความร้อน

        ผู้ผลิต: Epson

          เครื่องพิมพ์แบบความร้อน รองรับการพิมพ์คำสั่งเตรียมอาหาร คำสั่งเตรียมสินค้า พิมพ์บิลเรียกเก็บเงิน พิมพ์ใบเสร็จ   เครื่องพิมพ์ทำงานได้เร็ว ประหยัด ไม่ต้องเติมหมึก มีความทนทานสูง และมีค่าบำรุงรักษาต่ำ

เครื่องพิมพ์แบบจุด (แบบหัวเข็ม)

        ผู้ผลิต: Epson

          เครื่องพิมพ์แบบจุด รองรับการพิมพ์ใบเสร็จ โดยมีความคมชัด สามารถเก็บใบเสร็จไว้ได้นานหลาย โดยหมึกไม่เลือนลางหายไป เครื่องพิมพ์ทำงานเร็ว มีความทนทานสูง และมีอัตราสิ้นเปลืองผ้าหมึกต่ำ