Software Expo Asia 2013

Software Expo Asia 2013

พบกับซิคนิฟายได้ที่งาน Software Expo Asia 2013
ณ ศูนย์ประชุมแห่่งชาติสิริกิตต์ วันที่ 26-28 กันยายน 2556

ซอฟต์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2013 หนึ่งในงานจัดแสดงทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของเอเชีย ขอเชิญสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ “นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาค” นิทรรศการทางเทคโนโลยีชั้นนำ การสาธิตชั้นนำทันสมัย เวทีต่อยอดเครือข่ายและการจับคู่ทางธุรกิจร่วมด้วยเสวนาแลกเปลี่ยน ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมการประชุมสัมมนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกธุรกิจและการบริการอัน จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันในยุคดิจิตอล ให้กับนานาประเทศในเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิ   จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)