Thailand Online Expo 2013

 Thailand Online Expo

พบกับซิคนิฟายได้ที่งาน Thailand Online Expo 2013

ณ ศูนย์ประชุมแห่่งชาติสิริกิตต์ วันที่ 25-28 เมษายน 2556

Thailand Online Expo เป็นงานมหกรรมออนไลน์ จัดแสดงสินค้าและบริการทุกแขนงเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ พร้อมงานสัมนาครั้งยิ่งใหญ่สุดของประเทศ จัดโดย บริษัท ณดล คอนทริบิวชั่น จำกัด