Language: En | Th

ตอบสนองความต้องการผู้สนใจและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ลดงานเอกสาร ปิดงานขายได้เร็วขึ้นถึง 80% ทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา

โปรแกรม CRM

✓ โซเชี่ยลซีอาร์เอ็ม
✓ ติดตามงานขาย ได้จากทุกที่ ทุกเวลา
✓ ออกใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และใบแจ้งหนี้ รวดเร็ว แม่นยำ
✓ ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ

โปรแกรม POS

✓ จัดการงานร้านอาหาร
✓ ให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
✓ ใช้งานง่าย
✓ ควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรม BI

✓ บริหารจัดการข้อมูลจำนวนมาก
✓ ระบบวิเคราห์ข้อมูลและรายงานผลแบบอัจฉริยะ
✓ แดชบอร์ดรายงานผลหลากมิติ สำหรับผู้บริหาร
✓ จัดส่งรายงานผลอัตโนมัติผ่านออนไลน์ และอีเมล์
✓ API เชื่อมต่อกับระบบอื่น

เพื่อไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ คุณต้องการระบบซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการดำเนินงานขาย ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และรองรับการพัฒนาระบบการทำงานสำหรับทีมงานของคุณ

testimonial

ระบบของซิคนิฟาย ช่วยงานขายของเราได้เป็นอย่างมาก ทีมงานกว่า 200 คนทำงานได้อย่างเป็นระบบ และคล่องตัวขึ้น ผมสามารถติดตามงานขายกับทีมงานได้ง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยให้เราดูแล ให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

Our Clients: